Coach Hanna Łowicka

Coaching?

Tradycyjnie rozumiany coaching – to nabywanie nowych umiejętności poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań. Formuła proponowana przez ICC – to podejście holistyczne. Uwzględnia ona, że na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są: system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i w działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi. Coaching jest pomocny w odkrywaniu istotnych przyczyn różnych zachowań, które wydają się nam czasami mało użyteczne. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań. Proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany.

Dlaczego coaching?

 • Koncentruje się na rzeczach ważnych dla klienta,
 • Pomaga w osiąganiu celów wytyczonych przez klienta,
 • Wspiera rozwój klienta w obszarach, które klient odkrywa,
 • Wzmacnia we wprowadzaniu zmian,
 • Wspiera proces uczenia się klienta,
 • Uświadamia to co było nie uświadomione,
 • Jest wspólną podróżą coacha i klienta w wytyczonym kierunku,
 • Wzmacnia siłę i uwalania piękno,

Coach ICC to coach posiadający międzynarodowy certyfikat International Coaching Certification. Założycielami ICC i twórcami procesu coachingowego są Joseph O’Connor i Andrea Lages-O’Connor. (WWW.ICCPOLAND.PL)

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług coachingowych od 2008 roku, zrealizowaliśmy ponad 3000 godzin coachingu dla klientów indywidualnych lub instytucji i firm z całej Polski. Posiadamy referencje od zadowolonych klientów.

Moje metody pracy

Pierwsze spotkanie pozwala się nam z klientem zapoznać i podjąć decyzję, czy jest szansa na dalszą współpracę, która przecież musi być oparta na zaufaniu. Zarówno klient jak i coach może po tym spotkaniu podjąć decyzję jaką czuje za słuszną. To spotkanie jest bezpłatne. Właściwy proces coachingowi z reguły składa się z 7 sesji po 1,5 godziny z zachowaniem przerwy pomiędzy sesjami ok. 2 tygodni.

Miejsce spotkań to siedziba AIE, w godzinach i terminach ustalonych wspólnie.
Masz pytania, zapraszam zadzwoń do mnie: 602-326-316.

Proponuję life coaching oraz business coaching w zależności od aktualnych potrzeb.

Od 2010 roku jesteśmy certyfikowanym partnerem mogącym świadczyć usługi doradcze w zakresie narzędzia IP121.

Coaching kariery

Career coaching, jest dedykowany osobom, które zamierzają zmieniać swoje życie zawodowe, czyli stoją przed podjęciem decyzji w sprawie zmiany pracy, wyboru innego zawodu, lub dla osób wchodzących na rynek pracy. Careercoaching pozwala zaplanować swoją przyszłość zawodową i dalszy rozwój, wspiera on w kreowaniu kariery klienta tak, by była ona zgodna z jego wartościami, potrzebami i umiejętnościami.

Coaching kariery pozwala także na nowo ocenić aktualną sytuację zawodową klienta, miejsce w którym się znajduje. Pozwala wskazać nowe możliwości wykorzystania potencjału w kreowaniu przyszłości zawodowej klienta.

Podczas sesji coachingowych klient pracuje w obszarach które są istotne dla budowania jego nowej kariery, np:

 • Jaka praca naprawdę by mnie satysfakcjonowała?
 • Jaka jest moja strategia rozwoju kariery?
 • Co mnie ogranicza, a co jest moim zasobem?
 • Czy mam determinację by realizować plany zawodowe?
 • Jak skutecznie wyznaczać cele zawodowe i osiągać sukcesy?

Coach jest przewodnikiem, towarzyszem klienta, inspiruje go do odkrywania posiadanych zasobów, kompetencji, pozwala także odkryć obszary wymagające wsparcia, pamiętając, że coach nie może klientowi wskazywać gotowych rozwiązań. To klient samodzielnie w procesie coachingu odkrywa jaki ma potencjał, jaki jest jego cel zawodowy, czy obecna ścieżka kariery jest dla niego odpowiednia.

Coaching jest obecnie w Polsce wykorzystywany coraz powszechniej w różnorodnych organizacjach, na wszystkich szczeblach zarządzania, bez względu na charakter pracy. Skuteczność coachingu, w tym coachingu kariery opiera się na trwałości jego efektów m.in. poprzez samodzielne przez klienta odnalezienie własnych aspiracji, potrzeb i oczekiwań.

Kontakt

Akademia Innowacyjnej Edukacji
Hanna Łowicka

ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
NIP: 9670187991

Telefon

+48 791 420 640

Adres e-mail

kontakt@aie.edu.pl