Współczesne firmy i rynki rozwijają się i zmieniają nieustannie, dlatego nabywanie nowych kompetencji i aktualizacja już posiadanych jest procesem ciągłym. Świadomość pracodawców co wpływa na poprawę jakości prowadzenia biznesu, budowania trwałych relacji z klientem czy wzrost sprzedaży powoduje, że stawiają na rozwój swojej kadry i własny. Świadomość zachodzących zmian wyróżnia tych, którzy patrzą w przyszłość, przewidują nowe wyzwania i reagują elastycznie na konieczność dostosowania się do innych trendów, lub świadomie sami je kreują. W świecie, w którym wiedza szybko się dezaktualizuje, a kompetencje przyszłości ciągle są modyfikowane trzeba być krok do przodu…

Słowa klucze: skuteczność, innowacja, wiedza, kluczowe kompetencje, rozwój, inkubacja, kreatywność.

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładową tematykę kursów i szkoleń, które znajdują się w naszej ofercie, ale to nie wszystko – tworzymy też programy szyte na miarę potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Posiadamy w swojej ofercie również usługę (w promocyjnej cenie) diagnozy luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych.

Co nas wyróżnia?

 • Certyfikacja ISO 9001:2015,
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
 • Akredytacja PARP na usługi edukacyjne i doradcze,
 • Pozytywny audyt kancelarii Gomułka&Gomułka w zakresie jakości usług edukacyjnych,
 • Podpisane porozumienia o współpracy z Instytutem Colina Rose (brytyjskiego psychologa), Colegium Vratislaviense, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym itp.
 • Dyplom „Nieustraszony wizjoner” od Instytutu Colina Rose,
 • Doświadczenie w realizacji biznesowych usług edukacyjnych dla wielu branż,
 • Wiele autorskich programów i projektów,
 • Kadra trenerska, która jest ekspertem w swojej dziedzinie,
 • Indywidualne podejście do potrzeb klientów.
 • null

  Akademia Menedżera

Akademia Menedżera

Skuteczny menadżer w obecnych czasach potrzebuje interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania zespołem, projektami, ryzykiem. Dodatkowo kluczowe są umiejętności i posiadane kompetencje w w/w zakresie. Kurs 32 godz. dostarcza najnowszej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, jest prowadzony przez ekspertów z danej dziedziny, którzy wykorzystują też innowacyjne narzędzia i rozwiązania, które dostarczamy też uczestnikom. Słowa klucz: profesjonalizm, skuteczna komunikacja, autodiagnoza, kompetencje menadżerskie, inteligencja emocjonalna, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie zarządzania.

 • null

  Akademia Neuroedukacji

Akademia Neuroedukacji

W dzisiejszej edukacji znaczenia nabiera umiejętne i świadome wykorzystanie najnowszej wiedzy z neurobiologii w pracy trenera, coacha, nauczyciela itp. Program kursu (30 godz.) stworzony z myślą o tych, którzy chcą skutecznie i adekwatnie do danej grupy przekazywać wiedzę i nauczyć różnych umiejętności. Autorami kursu są: wybitny ekspert z dziedziny neuropsychologii, członek Światowego Towarzystwa Neorobiologii i Psychologii oraz trenerka kompetencji z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji spersonalizowanej. Oto skrócony program: Jak działa nasz mózg?, Neuroplastyczność mózgu a rozwój kompetencji, Uważność i emocje, a inteligencja emocjonalna, Jak podejmuje decyzje nasz mózg – strategia od/do, Koncepcje mózgu – System 1 i 2,Neuronowa podstawa koncepcji inteligencji emocjonalnej…

 • null

  Akademia Myślenia Wizualnego

Akademia Myślenia Wizualnego

Moduł I – Sketchnoting
Sketchnoting to umiejętność budowania notatki graficznej, która dzięki wykorzystaniu rysunkowych symboli wyzwala wiele skojarzeń i pobudza autora do twórczego myślenia, uwalniającego potencjał. Notatka graficzna to również znakomity sposób na efektywne uczenie się. Na bazie poznanych wcześniej symboli zbudujesz swój niepowtarzalny (autorski) graficzny kod, który usprawni Twoje notowanie. Przydaje się w każdej pracy i dla różnych grup.

Moduł II – Flipchart
Ilustrowanie treści na płaszczyznach o dużych formatach (np. A1, A0), flipchartach, wymaga specjalnych umiejętności. Im właśnie poświęcona jest ta specjalizacja. Szczególnego znaczenia nabiera tu zarządzanie przestrzenią. Rozmieszczenie symboli, wielkość i kolor atrybutów, wielkość liter ma znaczenie dla zobaczenia i zrozumienia kodów przekazu przez odbiorcę. Fantastyczny sposób na zainteresowanie tematem innych.

Moduł III – Kreatywne liternictwo
Praktycy wizualni stosując różne techniki stawiają na obraz, ale bez słowa obraz pozostałby tylko obrazem, czyli pewną formą treści zakodowaną przez autora, której interpretacja należałaby do odbiorcy, co czyniłoby ją komunikacyjnie niedoskonałą. Obraz uzupełniony o słowo jest w stanie pełnić swoją rolę komunikacyjną. Litery, słowa, zdania, wymagają obróbki graficznej.

Moduł IV – Warsztaty trenerskie Visual Thinking
Jak skutecznie prowadzić warsztaty z myślenia wizualnego dla innych i zarządzać procesem grupowym. 1. Ja trener – ja w oczach innych 2. Praca z grupą 2. Wyzwania trenerskie 3. Narzędzia do wykorzystania w pracy z grupą 4. Zarządzanie energią własną i grupy w pracy trenerskiej 5. Co trener wiedzieć powinien? 6. Projektowanie niebanalnych szkoleń 7. Podejście coachingowe w pracy trenerskiej.

 • null

  Menadżer coachem

Menadżer coachem

Dla doświadczonego menadżera przychodzi taki czas, że świadomie chce się dalej rozwijać i nabywać nowe kompetencje, które uważa, że wesprą go w zarządzaniu zespołem. Na tym szkoleniu (16 godz.) prowadzonym przez doświadczonego coacha uczestnicy dowiedzą się m.in.? Jaki jest cel pracy coachingowej z pracownikiem; Jak stosować skutecznie (ale nie sztucznie) pytania coachingowe w codziennych relacjach, Jak świadomie zarządzać potencjałem pracowników, Jak tworzyć coachingowe strategie osiągania celów. A także z zakresu: wyzwania w codziennej pracy a style radzenia sobie z wyzwaniami, kształtowania pozytywnych postaw zwiększających efektywność biznesową i osobistą pracowników, motywowanie do osiągania celów. Dużo przydatnych narzędzi.

 • null

  Inteligencja emocjonalna w biznesie

Inteligencja emocjonalna w biznesie

Emocje są nam dobrze znane, ale czy na pewno? Niezależnie od roli zawodowej i życiowej u wszystkich emocje występują. Najnowsze badania z zakresu neurobiologii wskazują, że tylko osoby świadome swoich emocji i emocji innych skutecznie osiągają cele, są bardziej efektywni w pracy, oraz cieszą się z dobrych relacji w życiu osobistym. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla menedżerów jak i dla pracowników wszelkich stanowisk, dla których ważne jest budowanie przyjaznej atmosfery w pracy zespołowej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz którym zależy na komforcie pracy, zwłaszcza w zespołach rozproszonych i międzynarodowych. Skrócony program szkolenia (16 godz.) obejmuje m.in.: Co to jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest ważniejższa niż IQ; Poznanie mechanizmów powstawania emocji; Metody i narzędzia zarządzania emocjami;
Poznanie gdzie i kiedy rodzą się u nas emocje; Jak zachowywać się adekwatnie w sytuacji, gdy druga osoba przeżywa intensywne emocje; Jak świadomie panować nad emocjami; Jak zarządzać emocjami w sytuacji sporu lub konfliktu; Jak wykorzystać emocje by być bardziej skutecznym i efektywnym w pracy zawodowej oraz życiu osobistym…

 • null

  Akademia zarządzania projektami

Akademia zarządzania projektami

Na świecie istnieje przynajmniej kilkadziesiąt znanych metodyk zarządzania projektami. Kurs ten stworzony został w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie z obszaru zarządzania projektami i zawiera kluczowe i stałe elementy istotne z punktu tego procesu. W trakcie kursu uczestnicy przechodzą wszystkie procesy doświadczając ich na konkretnym case study i w praktyce stosując wybrane narzędzia, które dobierane są adekwatnie do etapu projektu. Program ( 40 godz.) obejmuje m.in. zagadnienia takie jak: wprowadzenie do metodyk, narzędzia wykorzystywane do zarządzania projektami, tworzenie budżetu projektu, zarzadzanie nim i kontrola, efektywne zarządzanie zasobami w projekcie, zarządzanie czasem i ryzykiem, harmonogram projektu – monitoring, kryteria zapewnienia jakości procesów w realizacji projektu, raportowanie w projekcie, analiza case study, monitoring i ewaluacja projektu…

 • null

  Zarządzanie czasem, celem i … cudem

Zarządzanie czasem, celem i … cudem

Szkolenie (8 godz.) poświęcone zwiększeniu efektywności zarządzania sobą w czasie oraz organizacją i zadaniami. Jeśli pragniesz skuteczniej realizować swoje cele, jeśli potrzebujesz bardziej troszczyć się o swój czas, to na tym szkoleniu jest miejsce właśnie dla Ciebie! Skończ narzekać na brak czasu i efektywnie zarządzaj sobą w czasie! Osiąganie celów dla wielu osób jest czymś nieosiągalnym, bowiem nie potrafią lub nie mogą nawet ich wytyczyć. Czy i dlaczego wyznaczanie celów życiowych i zawodowych jest ważne, dlaczego jedni osiągają sukcesy, a inni tylko o nich marzą? Strategie osiągania celów są narzędziem powodującym rzeczywistą zmianę w naszym życiu, stajemy się twórcami własnego sukcesu. Podejmowanie decyzji jest w naszym życiu nieustającym procesem, ale czasami mamy problem z ich podjęciem. Jak podejmować decyzje, jak wykorzystywać w tym procesie wiedze i informacje? Jak dokonywać świadomych wyborów? Kotwice, dlaczego dokonujemy właśnie takich wyborów i kto nami może manipulować? Behawioralna teoria decyzji i psychologiczne aspekty procesu decyzyjnego. Dużo narzędzi i praktycznej wiedzy do zastosowania od zaraz. A co z tym cudem? Zobaczysz…

 • null

  Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż

Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż

Program szkolenie ( 16 godz.) które realizujemy od wielu lat ciągle ewaluuje do zmieniających się okoliczności, potrzeb i zmian na rynku. Aktualna wersja programu obejmuje m.in.:

 1. Orientacja na klienta i skuteczna komunikacja z klientem
 2. Cechy profesjonalnej obsługi
 3. Typy klienta, a jego style komunikacji
 4. Sprzedaż jako element procesu obsługi klienta
 5. Techniki sprzedaży a moje preferencje w obsłudze klienta- co warto zmienić?
 6. Umiejętne sprzedawanie językiem korzyści dla klienta
 7. Faza finalizacji w procesie sprzedaży i obsługi
 8. Radzenie sobie z zastrzeżeniami klienta – metody i techniki adekwatne do klienta
 9. Co zrobić by klient powracał?
 10. Zachowania i sytuacje trudne…
 11. Customer experience – 7 ważnych rzeczy
 • null

  Profesjonalna autoprezentacja i skuteczne wystąpienia publiczne

Profesjonalna autoprezentacja i skuteczne wystąpienia publiczne

Personal Branding – jak świadomie kreować własną markę, czyli dlaczego liczy się pierwsze wrażenie? Profesjonalna prezentacja własnej osoby jest czynnikiem determinującym nasz sukces w pracy i w życiu osobistym. W tym module dowiemy się jak osiągać swoje cele za pomocą własnych i spójnych środków wyrazu. Warto wiedzieć jak nasza prezentacja (wygląd, sposób mówienia i poruszania się) wpływa na nasz odbiór, czy znacie powiedzenie że lepiej być mądrym i ładnym, niż…? Jak osiągać zakładane cele prezentacji? To ważna wiedza i praktyczne umiejętności, które przydają się przez całe życie. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować na sukces.
Każdy z nas niezależnie od zajmowanego stanowiska czasami lub bardzo często staje przed wyzwaniem bycia moderatorem np. spotkania, czy musi wystąpić publicznie. A jeśli nawet nie w życiu zawodowym to na pewno w osobistym. Jak więc prowadzić efektownie zebrania, spotkania, konferencje? Ten moduł dostarczy nam wiedzy i pozwoli poćwiczyć swoje umiejętności. Już nigdy nie spojrzycie na prowadzących w ten sam sposób, staniecie się profesjonalnym mówcą, zobaczycie jak niewiele potrzeba by opanować stres, jakie mechanizmy pozwalają odnieść sukces. Szkolenie trwa 16 godz.

 • null

  Akademia Rozwoju Talentów

Akademia Rozwoju Talentów

 • null

  Excel podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany, (dla różnych branż)

Excel podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany, (dla różnych branż)

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę programu MS Excel ( od 16 do 24 godz.) w stopniu zależnym od wybranego poziomu kursu. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji. Szczegółowy program dostępny na zapytanie email.

Kontakt

Akademia Innowacyjnej Edukacji
Hanna Łowicka

ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
NIP: 9670187991

Telefon

+48 791 420 640

Adres e-mail

kontakt@aie.edu.pl