Doradztwo

Świadczymy usługi doradcze m.in. w zakresie:

  • Zarządzania strategicznego
  • Rozwoju polityki kadrowej, w tym rekrutacji pracowników, badanie iP 121
  • Kształtowania struktury organizacyjnej i budowania potencjału firm i instytucji
  • Zwiększenia efektywności i skuteczności działania
  • Pozyskiwania nowych partnerów biznesowych
  • Wdrażania standardów świadczenia usług i działania w oparciu o powszechnie stosowane systemy jakości
  • Sieciowania partnerów gospodarczych i społecznych
  • Wdrażania innowacji
  • Konsultowania strategii rozwojowych oraz tworzenia dokumentów strategicznych
  • Monitoringu i ewaluacji, tutoringu oraz mentoringu

Kontakt

Akademia Innowacyjnej Edukacji
Hanna Łowicka

ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
NIP: 9670187991

Telefon

+48 791 420 640

Adres e-mail

kontakt@aie.edu.pl