Doradztwo

Świadczymy usługi doradcze m.in. w zakresie:

 

> Zarządzania strategicznego

> Rozwoju polityki kadrowej, w tym rekrutacji pracowników, badanie iP 121

> Kształtowania struktury organizacyjnej i budowania potencjału firm i instytucji

> Zwiększenia efektywności i skuteczności działania

> Pozyskiwania nowych partnerów biznesowych

> Wdrażania standardów świadczenia usług i działania w oparciu o powszechnie stosowane systemy jakości

> Sieciowania partnerów gospodarczych i społecznych

> Wdrażania innowacji

> Konsultowania strategii rozwojowych oraz tworzenia dokumentów strategicznych

> Monitoringu i ewaluacji, tutoringu oraz mentoringu

adviso
eurolex
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

KONTAKT

adares

Akademia Innowacyjnej Edukacji 

Hanna Łowicka
ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
NIP: 9670187991

telefon

Telefon

791-420-640

adres email

Adres e-mail

kontakt@aie.edu.pl