Coaching. Tutoring. Mentoring.

 

Coaching?

Tradycyjnie rozumiany coaching – to nabywanie nowych umiejętności poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań. Formuła proponowana przez ICC – to podejście holistyczne. Uwzględnia ona, że na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są: system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i w działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi. Coaching jest pomocny w odkrywaniu istotnych przyczyn różnych zachowań, które wydają się nam czasami mało użyteczne. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań. Proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany.


Coaching:

 • - Koncentruje się na rzeczach ważnych dla klienta,
 • - Pomaga w osiąganiu celów wytyczonych przez klienta,
 • - Wspiera rozwój klienta w obszarach, które klient odkrywa,
 • - Wzmacnia we wprowadzaniu zmian,
 • - Wspiera proces uczenia się klienta,
 • - Uświadamia to co było nie uświadomione,
 • - Jest wspólną podróżą coacha i klienta w wytyczonym kierunku,
 • - Wzmacnia siłę i uwalania piękno,


Coach ICC to coach posiadający międzynarodowy certyfikat International Coaching Certification. Założycielami ICC i twórcami procesu coachingowego są Joseph O’Connor i Andrea Lages-O’Connor. (www.iccpoland.pl)

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług coachingowych od 2008 roku, zrealizowaliśmy ponad 3000 godzin coachingu dla klientów indywidualnych lub instytucji i firm  z całej Polski. Posiadamy referencje od zadowolonych klientów.

 

 

Coaching kariery 

Career coaching, jest dedykowany osobom, które zamierzają zmieniać swoje życie zawodowe, czyli stoją przed podjęciem decyzji w sprawie zmiany pracy, wyboru innego zawodu, lub dla osób wchodzących na rynek pracy. Careercoaching pozwala zaplanować swoją przyszłość zawodową i dalszy rozwój, wspiera on w kreowaniu kariery klienta tak, by była ona zgodna z jego wartościami, potrzebami i umiejętnościami.
Coaching kariery pozwala także na nowo ocenić aktualną sytuację zawodową klienta, miejsce w którym się znajduje. Pozwala wskazać nowe możliwości wykorzystania potencjału w kreowaniu przyszłości zawodowej klienta . 
Podczas sesji coachingowych klient pracuje w obszarach które są istotne dla budowania jego nowej kariery, np:

 • - Jaka praca naprawdę by mnie satysfakconowała?
 • - Jaka jest moja strategia rozwoju kariery?
 • - Co mnie ogranicza, moje mocne i słabe strony?
 • - Czy mam determinację by realizować plany zawodowe?
 • - Jak wyznaczać cele zawodowe i osiągać sukcesy ?
 • - Coach jest przewodnikiem, towarzyszem klienta, inspiruje go do odkrywania posiadanych zasobów, kompetencji, pozwala także odkryć obszary wymagające wsparcia, pamiętając, że coach nie może klientowi wskazywać gotowych rozwiązań. To klient samodzielnie w procesie coachingu odkrywa jaki ma potencjał, jaki jest jego cel zawodowy, czy obecna ścieżka kariery jest dla niego odpowiednia.


Coaching jest obecnie w Polsce wykorzystywany coraz powszechniej w różnorodnych organizacjach, na wszystkich szczeblach zarządzania, bez względu na charakter pracy. Skuteczność coachingu, w tym coachingu kariery opiera się na trwałości jego efektów m.in. poprzez samodzielne przez klienta odnalezienie własnych aspiracji, potrzeb i oczekiwań.

 

Od 2010 roku jesteśmy certyfikowanym partnerem mogącym świadczyć usługi doradcze w zakresie narzędzia  IP121.

Mentoring

Mentoring to jedna z najefektywniejszych (nastawionych na praktykę) metod nauki, inspirująca się relacją mistrz-uczeń. Mentor to doradca, konsultant wspierający mentee w rozwoju kompetencji, zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Mentor inspiruje, stymuluje do działania i przewodzi. Pomaga mentee w refleksji nad swoim działaniem i stawianymi celami. Wzmacnia go w podążaniu wybraną przez niego drogą samorealizacji.

 

Mentoring stosowany jest z powodzeniem na świecie w różnego rodzaju środowiskach: biznesowym, akademickim, obywatelskim. W Stanach Zjednoczonych aż 71% firm z listy Fortune 500 stosuje mentoring. Metoda ta coraz szybciej zdobywa również zwolenników wśród polskich przedsiębiorców i pracowników różnych organizacji.

 

W czasach, gdy masowe formy edukacji i szkoleń stają się niewystarczające, coraz więcej organizacji, szczególnie biznesowych, zainteresowanych jest wdrożeniem mentoringu do własnej kultury organizacyjnej i poszukuje wsparcia w tym zakresie. Mentoring wzmacnia kulturę organizacyjną, ułatwia przepływ wiedzy i doświadczenia w ramach organizacji oraz ogranicza koszty związane z korzystaniem z zewnętrznych szkoleń. Korzyści z mentoringu odnoszą także sami mentorzy: dzięki niemu kształtują swoje umiejętnosci przywódcze, wzrasta ich prestiż zawodowy, a często również, jak pokazują badania, szansa na awans. Profesjonalne przygotowanie mentorów jest jednym z kluczowych czynników powodzenia relacji mentoringowej.

 

(źródło: http://cw.edu.pl/mentoring/#whatis)

 

Tutoring

Skuteczna nauka opiera się na relacji. Tutoring jest jednym z najlepszych sposobów opierania procesu rozwojowego i dydaktycznego właśnie na głębokiej relacji miedzy nauczycielem a uczniem. To metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, czerpiąca z tradycji relacji mistrz-uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka oraz nowoczesnym narzędziom stara się o pełny rozwój jego potencjału. Polega ona na regularnych spotkaniach z podopiecznym (uczniem lub studentem), których celem jest jego rozwój naukowy lub osobisty. Tutoring, jako metoda edukacji spersonalizowanej i holistycznej, to coś więcej niż przekazanie wiedzy. To również refleksja na wartościami, kształcenie charakteru, nauka samodzielnego myślenia, argumentowania oraz podejmowania mądrych decyzji.

 

Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem podopiecznego, trafnie rozpoznać jego potencjał, pomóc w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju oraz zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego i możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji.

 

Tutorial (indywidualne spotkanie tutora z podopiecznym) to często przestrzeń, w której realizuje się prawdziwy sens edukacji. To czas smakowania zdobytej wiedzy, niespiesznych poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań zdobywanej wiedzy. W czasach pośpiechu i biurokracji to prawdziwa oaza i ratunek dla ucznia i nauczyciela oraz dla szkoły i uczelni. Mocną stroną tutoringu jest jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. (źródło: http://cw.edu.pl/tutoring/#whatis)

 

Akademia Innowacyjnej Edukacji  jest  oficjalnym  partnerem   COLLEGIUM WRATISLAVIENSE w promowaniu idei  tutoringu oraz  jego wdrażania w edukacji.  Doświadczenie tutorskie zdobyliśmy w 2014 roku podczas świadczenia usługi dla Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego w projekcie Kuźnia ewaluacji.

 

W 2017 roku z naszej inicjatywy odbyło się I regionalne (kujawsko-pomorskie)  seminarium poświęcone tej tematyce w Bydgoszczy, którego wraz z  Kuratorem Oświaty, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym byliśmy organizatorem. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło nasze oczekiwania.

 

Fotorelacja na stronie http://cw.edu.pl/aktualnosc/seminarium-tutoring-szkolny-skademicki-bydgoszczy/

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

KONTAKT

adares

Akademia Innowacyjnej Edukacji 

Hanna Łowicka
ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
NIP: 9670187991

telefon

Telefon

791-420-640

adres email

Adres e-mail

kontakt@aie.edu.pl